Skip to main content

Et nyt samarbejde mellem Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center – NC3 – og Kaspersky Lab bygger på en g ensidig aftale om at dele ekspertviden og information om it-trusler. Formålet er at styrke myndighedernes mulighed for at bekæmpe it-kriminalitet. Cyberkriminaliteten vokser nærmest eksplosivt og i takt med digitaliseringen stiger ligeledes omfanget af forbrydelser begået online.

Truslerne indebær flere efterforskningsmæssige udfordringer for politiet. Blandt andet er cyberkriminaliteten ofte grænseoverskridende, hvilket gør opklaringens arbejdet komplekst og tidskrævende, da det skal foregå på tværs af lande og retssystemer. Et andet grundlæggende problem er, at produkter og online-tjenester generelt er usikre og at it-sikkerheden er op til forbrugerne selv.

“Vi har en forventning om at det nye samarbejde med Kaspersky Lab kan hjælpe os med særligt kompliceret it-kriminalitet. Den hollandske pendant til NC3 har opnået rigtig fine resultater via samarbejde med Kaspersky Lab og det har vi fulgt nøje med i” siger Kim Aarenstrup fra NC3.

I øvrigt meddeler Kaspersky Lab at efter en periode med færre finansielle maleware-angreb er antallet af angreb designet til at stjæle penge og værdifulde finansielle oplysninger igen for opadgående. Kaspersky Lab rapporterer en stigning på hele 46 % i 2016 sammenlignet med 2015.

Forklaringen på de it-kriminelles øgede interesse for finansiel maleware er den stigende økonomiske gevinst ved at inficere smartphones.